JA slide show
 
Home
การสั่งจองปฎิทินศาสนาและหนังสือต่างๆส่วนงานร้านค้า
Monday, 29 June 2015 03:37

ปฎิทินศาสนา ขนาด 8 หน้ายกเล็ก เล่มละ 150 บาท 
ค่าส่งไปรษณีย์ เล่มละ 50 บาท 
รายการหนังสือและแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในราชการสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา
สามารถสั่งซื้อและสอบถามรายละเอียดได้ที่

ส่วนงานร้านค้า

โทร. 0 - 2223 - 3351, 0 - 2223 - 5548
โทรสาร. 0 - 2621 - 2911

บัญชี โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศสนาแห่งชาติ

ธนาคารกรุงไทย สาขาวรจักร

บัญชีเลขที่ 051-1-18772-6

 
เมล์ โรงพิมพ์ฯ (ส่วนงานช่างศิลป์)
Tuesday, 15 October 2013 09:58

ติดต่อโรงพิมพ์  ได้ที่เมล์นี้นะครับ

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it 
ประวัติ
Monday, 08 June 2009 04:02

โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ก่อตั้งขึ้นในวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๔๘๓   โดยใช้ชื่อว่า “โรงพิมพ์ศาสนศึกษา”  โดยความดำริของคณะผู้บัญชาการคณะสงฆ์แทนองค์สมเด็จพระสังฆราช  ซึ่งมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสุขุมวิธานธำรง สกลมหาสังฆปรินายก (ปลด  กิตฺติโสภณ) เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๔  สถิต ณ วัดเบญจมบพิธดุสิตวนาราม  ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน

Read more...
 

เกี่ยวกับโรงพิมพ์ฯ

ร้านค้า

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

We have 32 guests online

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดเทวราชกุญชร
วัดเทวราชกุญชร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด วรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ ถนนศรีอยุธยา  ...

 วัดสุทัศน์เทพวนาราม
วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้น ...

 วัดกระโจมทอง
วัดกระโจมทอง เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้น ...

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดเทวราชกุญชร
วัดเทวราชกุญชร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด วรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ ถนนศรีอยุธยา  ...

วัดสุทัศน์เทพวนาราม
วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้น ...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร