Home ประวัติ
ประวัติ PDF Print E-mail
Written by billkmitl   
Monday, 08 June 2009 04:02

โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ก่อตั้งขึ้นในวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๔๘๓   โดยใช้ชื่อว่า “โรงพิมพ์ศาสนศึกษา”  โดยความดำริของคณะผู้บัญชาการคณะสงฆ์แทนองค์สมเด็จพระสังฆราช  ซึ่งมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสุขุมวิธานธำรง สกลมหาสังฆปรินายก (ปลด  กิตฺติโสภณ) เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๔  สถิต ณ วัดเบญจมบพิธดุสิตวนาราม  ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน

 

วัตถุประสงค์

ในการก่อตั้งโรงพิมพ์ฯขึ้นครั้งแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เพื่อจัดพิมพ์พระไตรปิฎก (แปลเป็นภาษาไทยแล้ว)  ลงสู่ใบลานทำนองเทศนาและเล่มสมุด
๒. พิมพ์เทศนาสอนประชาชน  ซึ่งมหาเถรแต่งเป็นกัณฑ์ในอานิสงส์ต่างๆพิมพ์ลงใบลาน
๓. รับพิมพ์งานของคณะสงฆ์  ทางราชการ  และของเอกชน  เพื่อหาผลประโยชน์สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ส่วนรวม

สถานที่ตั้ง


ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๓๑๔ -๓๑๖ ซอยบ้านบาตร ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ๑๐๑๐๐ โดยใช้ที่ธรณีสงฆ์ของวัดสระเกศ โดยเสียค่าเช่าเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเป็นโรงพิมพ์ของคณะสงฆ์

เงินทุน

โดยเริ่มแรกนั้น ประธานคณะผู้บัญชาการคณะสงฆ์  ให้ยืมเงินศาสนสมบัติกลางมาดำเนินงานรวมทั้งสิ้น  ๓๒,๔๕๖.๖๐ บาท

Last Updated on Monday, 21 April 2014 09:26
 

เกี่ยวกับโรงพิมพ์ฯ

ร้านค้า

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

วีดีโอธรรมะ