Home ข่าวสารโรงพิมพ์
ข่าวเเละความเคลื่อนไหว
การสั่งจองปฎิทินศาสนาและหนังสือต่างๆส่วนงานร้านค้า PDF Print E-mail
Written by buddhapress   
Monday, 29 June 2015 03:37

ปฎิทินศาสนา ขนาด 8 หน้ายกเล็ก เล่มละ 150 บาท 
ค่าส่งไปรษณีย์ เล่มละ 50 บาท 
รายการหนังสือและแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในราชการสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา
สามารถสั่งซื้อและสอบถามรายละเอียดได้ที่

ส่วนงานร้านค้า

โทร. 0 - 2223 - 3351, 0 - 2223 - 5548
โทรสาร. 0 - 2621 - 2911

บัญชี โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศสนาแห่งชาติ

ธนาคารกรุงไทย สาขาวรจักร

บัญชีเลขที่ 051-1-18772-6

Last Updated on Monday, 29 June 2015 04:19
 
พิธีทำบุญโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ PDF Print E-mail
Thursday, 26 November 2009 03:11

 

               

  พิธีทำบุญโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒
  เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
  ประธานในพิธี สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 

Last Updated on Friday, 27 November 2009 09:19
Read more...
 
ข่าวสำนักพุทธ PDF Print E-mail
Written by kosoi8   
Wednesday, 29 October 2008 14:59
ความศรัทธา
การที่อินทรีย์แก่กล้าหรือศรัทธาพละแก่กล้าก็จะต้องอาศัยเรานี่แหละทำไม่ใช่แก่กล้ามาแต่ก่อนล้าเราจะไม่ทำเลยอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ แก่กล้าแล้วมันต้องรีบเร่งขยันหมั่นเพียรประกอบ พยายามจนสำเร็จมรรคผลนิพพาน อย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้น ท่านบำเพ็ญบารมีมามากมาย ถึงขนาดนั้นแล้วพระองค์ยังบำเพ็ญทุกกิริยาอยู่ตั้ง ๖ พรรษากว่าจะสำเร็จมรรคผลนิพพาน นับประสาอะไรกับพวกเรา
Last Updated on Tuesday, 10 February 2009 21:01
Read more...
 
ข่าวสำนักพุทธ PDF Print E-mail
Written by kosoi8   
Wednesday, 29 October 2008 14:51
การกำหนดรู้นิวรณ์
นิวรณ์ หมายถึง ธรรมอันกั้นจิตของบุคคลไว้ไม่ให้บรรลุความดีงาม นิวรณ์แต่ละประเภทที่เกิดขึ้นผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจและกำหนดให้ถูกต้อง ถ้าไม่กำหนดรู้หรือแก้ไขให้ถูกต้องแล้วสิ่งนี้ก็จะสะสมอยู่ในใจจนยากแก่การแก้ไข ทำให้เราไม่ประสบความก้าวหน้าใน การปฏิบัติหรือการทำความดีในด้านอื่น ๆ อีกต่อไป วิธีกำหนดมี ดังนี้
วิธีกำหนดนิวรณ์ ๕ คือ
Last Updated on Wednesday, 29 October 2008 19:54
Read more...
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ PDF Print E-mail
Written by kosoi8   
Wednesday, 29 October 2008 14:49
การทนต่อความลำบาก
โดย....สุชีพ   ปุญญานุภาพ“บางคนเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาสอนให้อ่อนแอเกียจคร้านแต่เรื่องนี้กลับแสดงให้เห็นว่า  พระพุทธศาสนาสอนให้เข้มแข็งอดทนไม่เป็นคนอ่อนแอถ้าปฏิบัติตามได้จะเกิดประโยชน์อย่างไร?มีพระพุทธภาษิตบทหนึ่งแปลเป็นไทยว่า  “ผู้ใดในยามลำบาก  อดทนต่อความลำบากได้ ไม่หลีกเลี่ยงความลำบาก  ผู้นั้นเป็นคนมีปัญญา ย่อมได้รับความสุขอันเกิดแต่การประกอบ  ซึ่งเป็นที่สุดแห่งความลำบาก”  ดังนี้ใจความในพระพุทธภาษิตนี้  แบ่งออกเป็น ส่วนเหตุ กับ  ส่วนผล   ข้อที่สอนให้รู้จักอดทนต่อความลำบาก และรู้จัก
Last Updated on Wednesday, 29 October 2008 19:53
Read more...
 


เกี่ยวกับโรงพิมพ์ฯ

ร้านค้า

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

วีดีโอธรรมะ