พิธีทำบุญโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ Print
Thursday, 26 November 2009 03:11

 

               

  พิธีทำบุญโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒
  เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
  ประธานในพิธี สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 

เจ้าประคุณสมเด็จฯ เสด็จถึงโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยนางจุฬารัตน์ บุณยากร(ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) กล่าวถวายรายงานการดำเนินการซ่อมแซมแท่นพิมพ์ และโรงพิมพ์ฯ ภายหลังเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น.หลังจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวถวายรายงาน เจ้าประคุณสมเด็จฯ กล่าวสัมโมทนียกถา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงานโรงพิมพ์ฯ และทำพิธีเจิมแท่นพิมพ์ และเสด็จกลับ เวลา ๑๑.๐๐ น.

       

        

     

Last Updated on Friday, 27 November 2009 09:19