การสั่งจองปฎิทินศาสนาและหนังสือต่างๆส่วนงานร้านค้า Print
Written by buddhapress   
Monday, 29 June 2015 03:37

ปฎิทินศาสนา ขนาด 8 หน้ายกเล็ก เล่มละ 150 บาท 
ค่าส่งไปรษณีย์ เล่มละ 50 บาท 
รายการหนังสือและแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในราชการสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา
สามารถสั่งซื้อและสอบถามรายละเอียดได้ที่

ส่วนงานร้านค้า

โทร. 0 - 2223 - 3351, 0 - 2223 - 5548
โทรสาร. 0 - 2621 - 2911

บัญชี โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศสนาแห่งชาติ

ธนาคารกรุงไทย สาขาวรจักร

บัญชีเลขที่ 051-1-18772-6

Last Updated on Monday, 29 June 2015 04:19